Wiltech-privacystatement-avg

1 juli 2019 Uit Door Webteam

Privacy Statement AVG 25 Mei 2018

 

Privacy Statement

Mobile Interactive Services NLD, gevestigd aan Desertosingel 89 2909PA Capelle aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Webshop:
www.wiltech.eu
Desertosingel 89
2909PA Capelle aan den IJssel
+31 840033475

M.Eikenaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Mobile Interactive Services NLD Hij/zij is te bereiken via privacy-avg@mobile-interactive-services.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mobile Interactive Services NLD verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van

ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten

van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij

zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy-avg@mobile-interactive-services.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mobile Interactive Services NLD verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Mobile Interactive Services NLD neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben

voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een

medewerker van Mobile Interactive Services NLD) tussen zit. Mobile Interactive Services NLD gebruikt geen geautomatiseerde computerprogramma’s

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens blijven bewaard, totdat u zelf aangeeft dat deze gewijzigd, dan wel verwijderd dienen te worden. Echter kan het gebeuren na bijvoorbeeld na een crash van een computer, dat de gegevens onverwijld verloren zijn gegaan. U kunt contact opnemen met de webshop hierboven om uw gegevens uit ons bestand verwijderd te krijgen. Let wel, eenmaal verwijderde gegevens kunnen niet meer hersteld worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mobile Interactive Services NLD gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze

website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Mobile Interactive Services NLD gebruikt cookies met een puur technische

functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook

gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat

gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming

gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast

kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mobile Interactive Services NLD en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy-avg@mobile-interactive-services.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mobile Interactive Services NLD wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mobile Interactive Services NLD neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy-avg@mobile-interactive-services.nl

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Mobile Interactive Services NLD analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te

stemmen op uw voorkeuren.

Mobile Interactive Services NLD bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden

verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Doel Bewaartermijn Reden Verwijdering door:
Account inlog oneindig doen van bestelling Webshop
Personalia oneindig bestelling afleveren Webshop
Adres oneindig bestelling afleveren Webshop
Nieuwsbrief oneindig aanmelding nieuwsbrief webshop
Telefonisch contact geen Geen reden tot bewaren niet van toepassing

 

Mobile Interactive Services NLD verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mobile Interactive Services NLD blijft

verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Bedrijf Cookienaam Functie Bewaartermijn
Google Analytics _utma Analytische cookie 2 jaar
Facebook C_user Analytische cookie 2.5 maanden
Facebook Datr Content 2 jaar
Facebook FR Content 2.5 maanden
Facebook PL Content 3 maanden
Facebook SB Content 26 maanden
Facebook XS Content 3.5 maanden
Google.com 1P-JAR Content 1 Maand
Google.com APISID Content 2 jaar
Google.com HSID Content 2 jaar
Google.com NID Content 6 maanden
Google.com OGPC Content 2 maanden
Google.com SAPISID Content 2 jaar
Google.com SID Content 2 jaar
Google.com SIDCC Content 3 maanden
Google.com SSID Content 2 jaar
www.google.com OTZ Content 1 maand
Wiltech.eu PHPSESSID Content Einde sessie
Wiltech.eu _GA Content 22 maanden
Wiltech.eu _GAT_shop Content 1 minuut
Wiltech.eu _GID Content 1 dag, 14 minuten
www.wiltech.eu acceptCookies Content 7 weken
www.wiltech.eu ind_last_visited_wiltech Content 14 dagen, 7 minuten

 

Als u nog vragen omtrent onze privacy statement, kunt u altijd even contact opnemen met ons.